“Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται”

“Απόστολος Παύλος Α΄ προς Τιμόθεον 1, 8”

All Rights Reserved. Copyright © www.vavouskos.com 2011 -

rvn_polyon_theme rvn_polyon_theme_tv_1_3 rvn_polyon_theme_fwv_2_1